+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Yunan-Pers Savaşları Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yunan-Pers Savaşları Hakkında Bilgi
  Yunan-Pers Savaşları Hakkında Bilgiler 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Yunan-Pers Savaşları Hakkında Bilgi

  Yunan-Pers Savaşlarıyla ilglli Bilgi

  Yunan – Pers Savaşları, (sıklıkla Pers Savaşları olarak da geçer), Akamenid İmparatorluğu (Pers İmparatorluğu) ile Yunan kent devletleri arasında MÖ 499 ile MÖ 449 arasında gerçekleşen bir dizi muharebedir. Politik olarak bölünmüş Antik Yunanistan'la, dönemin en güçlü imparatorluğu olan Pers İmparatorluğu arasındaki çatışmalar, esasen Büyük Kiros'un, MÖ 547 yılında İyonya'yı istila etmesiyle başlamıştı. Gerçekte Grek dünyası açısından Pers İmparatorluğu ile aradaki düşmanlık, İmparatorluk'un Büyük İskender'in seferi sonunda dağılmasına kadar iki yüzyıldan fazla bir süre devam etmiştir. Bu düşmanlık, Pers ordularının Yunanistan'a karşı MÖ 490'da ve MÖ 480-479 yıllarındaki iki saldırısıyla sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

  Grek bakış açısından tüm bu çekişmeler "Med olayı" olarak tanımlanmıştır. Yunanlılar, Pers İmparatorluğu'nu oldukça iyi tanıyor ve bir Pers hanedanı tarafından yönetildiğini biliyor olmalarına karşın, ilk tanıdıkları adla, Medler olarak tanımlamaya devam ediyorlardı.

+ Yorum Gönder