+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Flor Elementi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Flor Elementi
  Flor Elementi

  Kimyada bir element; Atomik numarası 9'dur ve simgesi F'dir. Halojen dir ve bileşiklerinde sadece -1 değerliğinde bulunur. Çok aktiftir, diğer halojenlerde olduğu gibi + değerlik almaz, sadece - değerlik alır.

  Sembol: F Atom numarası: 9 Atom ağırlığı: 18.9984032 g/mol Oda koşullarında (25°C 298 K): Açık sarı renkli gaz A metal p-blok elementi

  1529 yılında Georigius Agricola kalsiyum florür bileşiğini tanımlamıştır. İlk defa 1886 yılında Henri Moissan tarafından izole edilmiştir.

  En önemli minerali fluorit veya florspati denilen CaF2 dir. Flor’un saf olarak eldesi (1:2) oranında sıcak erimiş KF, HF bileşiklerinin elektrolizi ile gerçekleşir.

  Reaksiyonları Hava ile Reaksiyonu

  Flor O2 ve N2 ile reaksiyon vermez. Su ile Reaksiyonu

  Flor’ın su ile reaksiyonu sonucunda oksijen O2 veya ozon O3 oluşur.

  F2(g) + H2O(s) à O2(g) + 2HF(aq)

  3F2(g) + 6H2O(s) à 2O3(g) + 6HF(aq) Halojenler ile Reaksiyonu

  Flor, normal şartlarda halojenler ile reaksiyon vermez.

  Klor (Cl2), ile 225°C de reaksiyonu sonucunda değişik bir bileşik olan interhalojen (ClF) oluşturur. Triflorür klor(III) bileşiği ise oluşur fakat reaksiyon tamamlanmaz.

  Cl2(g) + F2(g) à 2ClF(g)

  Cl2(g) + 3F2(g) à 2ClF3(g)

  350°C’da ve 225 atm basınç altında florun fazlası ile klor reaksiyonu sonucunda interhalojenleri (ClF5) oluşur.

  Cl2(g) + 5F2(g) à 2ClF5(g)

  Flor ile brom arasındaki reaksiyon sonucunda gaz fazında interhalojen BrF oluşur. Oluşan bu bileşik oda sıcaklığında Br2, BrF3 ve BrF5 bileşiğine dönüşür.

  Br2(g) + F2(g) à 2BrF(g)

  3BrF(g) à Br2(s) + BrF3(s)

  5BrF(g) à 2Br2(s) + BrF5(s)

  150°C’de özel koşullar altında florürün fazlası ile brom arasındaki reaksiyon sonucunda interhalojen BrF5 oluşur.

  Br2(s) + 5F2(g) à 2BrF5(s)

  Flor’ün -45°C’de CCl3F çözücüsü içerisinde iyot ile reaksiyonu sonucunda interhalojen IF oluşur. Daha sonra bu bileşik oda sıcaklığında parçalanarak I2 ve IF5 bileşiğini oluşturur.

  I2(g) + F2(g) à 2IF(g)

  5IF(g) à 2I2(k) + IF5(s) Asit ile Reaksiyonu

  Seyreltik asitlerle reaksiyonunda su ile verdiği reaksiyon baskın çıkar ve oksijen O2 ile ozon O3 oluşturur.  2F2(g) + 2H2O(s) à O2(g) + 4HF(aq)

  3F2(g) + 3H2O(s) à O3(g) + 6HF(aq) Baz ile Reaksiyonu

  Flor’ün seyreltik sulu hidroksit çözeltisi ile reaksiyonu sonucunda oksijen(II) florid oluşur.  2F2(g) + 2OH-(aq) à OF2(g) + 2F-(aq) + H2O(s) Flor en reaktif element olup O2 ve asal gazlar hariç tüm elementlerle hemen reaksiyona girer. Fazla reaktif olmasının nedeni F-F bağının kolay kopması yani disosiyasyon enerjisinin az olmasıdır. Sadece (-1) oksidasyon sayısına sahiptir yani tek bağ yapabilir. Fakat ortaklanmamış elektronları sayesinde metallerle –F_ şeklinde köprülü bileşikler yapabilir.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Halojen Grubunun ilk elementi olan Flor daha sonra Flor klorür ile birleştirilmiştir. Florun kokusu ozonun kokusu ile benzerdir ve gazlar dahil tüm elementlerle birleşim gösterir.
+ Yorum Gönder


flor elementi