+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Konuşma Dili Nedir, Konuşma Dili Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Konuşma Dili Nedir, Konuşma Dili Hakkında Bilgi
  Konuşma Dili Nedir, Konuşma Dili Hakkında Bilgi


  konuşma dili, bir ulusun dilinin yazıyla ilişkisi olmayan ve çeşitli söyleyiş özellikleri taşıyan yönüdür. Dilin gelişiminde temel, konuşma dilidir. Değişik yöntemlerle yazıya geçirme sistemlerinin hepsi, konuşma diline dayanır.
  Konuşma diliyle yazı diil arasında söyleyiş özelliklerinden kaynaklanan çeşitli farklılıklar vardır: “Geleceğiz, yapıyor, bir şey, ağabey” biçiminde yazılan sözcüklerin “gelicez, yapıyo, bişey, abi” biçiminde söylenmesi gibi.
  Konuşma dili, yazı diline oranla hızlı bir gelişme içindedir. Bu gelişmede kısa anlatım, devrik cümle, çeşitli vurgulama istekleri gibi nedenlerle söyleyişten ileri gelen etkenlerin payı büyüktür. Türk dilinde konuşma dili, yazı dili ayrımı İslamlık etkisine girilmesinden sonra belirginlik kazanmıştır.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Konuşma dili; düşünce, işaret, istemli veya istemsiz bildirmeye yarayan bir anlatım türüdür.Birbirimiz için iletişim kurabilmek için konuşma diline ihtiyaç duyarız.
+ Yorum Gönder