+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda İnsanlarda bulunan hücreler ile bakteri hücresinin benzer ve farklılıkları nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İnsanlarda bulunan hücreler ile bakteri hücresinin benzer ve farklılıkları nedir
  İnsanlarda bulunan hücreler ile bakteri hücresinin benzer ve farklılıkları nedir? 2. Asel
  Bayan Üye

  İnsanlarda bulunan hücreler ile bakteri hücresinin benzer ve farklılıkları nedir

  HÜCREYE GENEL BAKIŞ: Hücre yaşayan tüm varlıklarda olduğu gibi insanoğlunun da en küçük canlı birimidir. Vücudumuz, birbirlerinden farklı görevler üstlenmiş organize hücre gruplarının oluşturduğu bir bütündür. Hücreler bir araya . gelerek biyolojik yaşam için gerekli özelleşmiş dokuları, dokular da kendi aralarında uyum içeri*sinde organize olarak vücudun değişik organla*rını oluştururlar. Organlar sistemleri, organ sistemleri ise her araştıranı hayranlık içerisinde bırakan ve eşsiz bir uyum içinde çalışan vücut düzenimizi oluştururlar.
  Sağlıklı bir yaşam ancak yukarıda belirtiğimiz öğelerin tümünün aralarında kurulmuş olan biyo*lojik dengenin belirli şuurlar arasında korunma*sıyla olasıdır. Hücreler ve onların oluşturduğu organlar arasındaki uyumlu denge bozulduğu zaman, yaşam aktivitesi bundan zarar görür, be*lirli hastalıklar ortaya çıkar ve giderek organiz*manın ölümüne kadar varabilen bir tablo belirebilir.
  Yetişkin bir insan vücudundaki hücre sayısı vü*cut büyüklüğü ile orantılıdır. Kan hücreleri dışın*da bu sayının 1O13-1O14 [10-100 trilyon) olduğu kabul edilmektedir. İnsanda ve bütün omurgalı hayvanlarda bazı organlardaki hücre sayısı de*ğişken olmadığı halde (merkezi sinir sistemi, gibi) bazı organlar da aynı sistem içerisinde yer aldık*ları halde bile sayısal farklılıklar görülebilmekte*dir (omurilik soğanı, gibi).
  İnsan vücudunda yer alan hücrelerin boyutları da çeşitli değişkenlikler gösterir. Örneğin en küçük hücrelerin boyutu 4-5 mikron kadar olduğu halde yumurta hücresi (ovum) 200 mikron çapındadır ve çıplak gözle bile görülebilir. Hücre bo*yutları açısından sözü edilmeye değer en ilginç örnek ise sinir hücreleridir. Uzantıları ile birlikte boyu 1.5 metreyi bulan tipleri vardır. İnsan vücudundaki hücreler kübik ve silindirik biçimden örümceksiye kadar değişen biçimler gösterirler. Sıvı ortamda bulunan hücreler [akyuvarlar) küremsi biçimlidirler. Bunların bir bölümü sıvı ortamdan dokuların içine geçerken uzantılar yaparak biçimlerini değiştirirler. Mitoz bölünme geçiren birçok hücre ise yuvarlaklaşır-lar. Hücrelerin yaşam sürelerinde de büyük fark*lılıklar bulunmaktadır. Örneğin alyuvarlarımızın en fazla dört aylık bir ömrü olduğu halde bazı akyuvar tiplerimiz ancak bir kaç gün yaşarlar. Sinir hücrelerimizin ise insan ömrünün tümünü kapsayacak bir yaşam süresi vardır. İnsan vücudunun bir hücreler bütünü olduğunu belirtmiştik, fakat tek bir hücreden oluşan organizmaların varolduğunu da unutmamak gerekir. Örneğin bağırsağımızda yaşayan bakteri*ler gibi.
  Canlılar evriminde en gelişmiş hücre tipi insan ve hayvanlarda göze çarpmaktadır. Çekirdekleri olmayan prokaryotlar (örneğin bakteriler) canlılar evriminde ilk hücre tipi olarak kabul edilirler. Bu ilk hücre tiplerinin evrim aşamasında daha gelişmiş bir yapı olan insan bağırsak hücreleri ile ortak yaşama girmesi günümüzde en çok ilgi çeken konulardan birisini oluşturmaktadır.
  İnsan hücresinin, evrim aşamasında orta sıralar*da yer aldığı kabul edilen bitki hücreleri ile de benzer olduğu kadar farklı olduğu yönleri de vardır. Vücudumuzdaki hücreler her ne kadar görev ve yapı bakımından birbirlerinden farklılıklar gösterseler de hepsinde ortak olan temel bir yapı bulunur.
+ Yorum Gönder