+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Özel Güvenlik Teşkilatı Forumunda Sivil Savunma Tarihçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Sivil Savunma Tarihçesi
  Sivil Savunma Tarihçesi

  Yurdumuzda sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin başlangıç tarihi 1928 olup, bu yılda “Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa, Muhafazası” adı altında bir Talimname çıkarılmıştır. Bundan sonra çeşitli idari düzenlemelerle yürütülen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı PASİF KORUNMA KANUNU ile yerine getirilmeye çalışılmıştır.

  II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların ve silah menzillerinin cephe gerisine kadar uzanması nedeniyle bu savaşta sivillerin gördüğü zayiat ve ekonomik tesislerin uğradığı hasarlar dikkate alınarak, Türkiye’nin 1952 yılında NATO üyeliğine kabulünden sonra, 1959 yılında bugünkü Sivil Savunma teşkilat ve faaliyetlerini düzenleyen ”Sivil Savunma Kanunu” yürürlüğe konulmuştur.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Sivil Savunma ilk olarak birinci Dünya Savaşından sonra sivil halkın zarar görmesi üzerine bu halkın savaşlar esnasında korunması için kurulmuş bir örgüttür. Sivil Savunma İçişleri Bakanlığına bağlı olarak gelişmektedir.
+ Yorum Gönder